Do you want to see my photos at what my age ?

คุณต้องการดูภาพถ่ายของผมตอนอายุเท่าไร ?            http://csatorn.com

ตามรอยคุณพ่อ

   

ภาพนี้ถ่ายเมื่อคุณพ่อของผม(ลูกศรชี้)อายุ 38 ปี พศ.2503 (1960)

    Right image, taken 

     This image, taken when my father (index arrow)was at the age of 38, B.E. 2503 (1960)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพนี้น่าจะถ่ายที่สถานที่จัดงานประกวดมิสยูนิเวิร์ส 1960 รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ผมค้นคว้ารูปถ่ายเก่า ๆ คุณพ่อผม(ร.อ.บูชา เจริญภักดี 2465-2522)เป็นนายทหารเดิมอยู่ที่กรมการทหารสื่อสาร สะพานแดง บางซื่อ

ได้รับทุนให้ไปดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในภาพนี้ไม่ทราบว่าเป็นที่ไหน สันนิษฐานว่าน่าจะถ่ายที่แคลิฟอเนีย

เมื่อประมาณ พ.ศ.2503 ในป้ายบอกว่าเป็นสถานที่ประกวดมิสยูนิเวิร์สู

 

My Father's Journey time at Califoพnia,USA, 1960

 

ดูภาพที่เคย นำเสนอไปแล้ว คลิกที่นี่

Want to see old presented photos click here !

 
 


         pd68

         pd69


         pd70

        father

         fatherhistory