Do you want to see my photos at what my age ?

คุณต้องการดูภาพถ่ายของผมตอนอายุเท่าไร ?            http://csatorn.com

ตามรอยคุณพ่อ

   ภาพซ้ายมือถ่ายเมื่อตอนผมอายุ 58 ปี พศ.2554 (2011)

ภาพขวามือถ่ายเมื่อคุณพ่อของผม(คนขวามือ)อายุ 48 ปี พศ.2513 (1970)

    Right image, taken when I was at the age of 58, B.E. 2513 (1970)

     Left image, taken when my father was at the age of 48, B.E. 2513 (1970)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สองภาพนี้ถ่ายที่เดียวกัน คือประเทศลาว แต่เวลาห่างกันกว่า 41 ปีมาแล้ว

ผมค้นคว้ารูปถ่ายเก่า ๆ ของคุณพ่อผม(ร.อ.บูชา เจริญภักดี 2465-2522) ได้เจอ อยู่ภาพหนึ่งไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนมองเห็นมีสามล้อ

ก็สันนิษฐานว่าถ่ายในเมืองไทย  แต่พอมองด้านหลังคุ้น ๆ ว่าเคยไปมาแล้วนั่นคือ

ประตูชัย,เวียงจันทร์,ประเทศลาว ในภาพซ้ายมือผมถ่ายภาพคู่กับไกด์สาวลาวสวยดี

ผมได้ค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ตได้ข้อมูลดังนี้คือ

ประตูชัย,เวียงจันทร์,ประเทศลาว


ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน์ บนถนนล้านช้างจาก ล้านช้างมุ่งหน้ามาทางวงเวียนใหญ่คุณจะเห็นประตูชัยเด่นตระหง่านอยู่ตรงกึ่ง กลาง ประตูชัยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2512 เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้า การปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์ ประตูชัยแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า รันเวย์แนวตั้ง เพราะการก่อสร้างประตูชัยแห่งนี้ใช้ปูนซีเมนต์ที่อเมริกาซื้อมาเพื่อนำ มาสร้างสนามบินใหม่ในนครเวียงจันทน์ในระหว่างสงครามอินโดจีน แต่ไม่ทันได้สร้างเพราะอเมริกาพ่ายแพ้สงครามนอินโดจีนเสียก่อน จึงนำปูนซีเมนต์มาสร้างประตูชัยแทน
 ลักษณะสถาปัตยกรรมของประตูชัยได้รับอิทธิพลมาจากประตูชัยใน กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เจ้าอาณานิคมในสมัยนั้น แต่ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของประตูชัยก็ยังคงเอกลักษณ์ในแบบของชาวลาวปรากฏให้ เห็นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นพุทธิศิลปลาว ภาพเรื่องราวมหากาพย์รามายณะแบบปูนปั้นใต้ซุ้มโค้งของประตูชัย บริเวณทางเข้าภายในมีบันไดให้เดินขึ้นไปชมทิวทัศน์ของนครเวียงจันทน์ตามชั้น ต่าง ๆ จนถึงบันไดเวียนชั้นบนสุดของประตูชัย จากจุดนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้รอบตัวเมืองหลังจากนั้นเดินลงมาสามารถ แวะซื้อของที่ระลึกตามร้านค้าต่าง ๆ ในแต่ละชั้นได้ตามใจชอบ

ประวัติประตูชัย

26 ก.พ. ค.ศ.1957(พ.ศ. 2500) มีดำรัสจากนายกรัฐมนตรีให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 

เพื่อจัดการประกวด แข่งขันการออกแบบประตูชัย ซึ่ง ท้าวทำไชยะสิดเสนา ผู้บัญชาการกรมยุทธสรรพาวุธ ได้รับชนะเลิศ รูปลักษณะและความหมายของประตูชัย อนุสาวรีย์ มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส มีประตูสี่ด้าน ซึ่งต่างจากที่ฝรั่งเศสมีเพียงสองด้าน หลังคาเป็น ยอดช่อฟ้า 5 ยอด ด้านในใจกลางของประตูชัยมีป่องสำหรับจุดเปลวไฟเป็นอนุสรณ์สมมติ ของดวงวิญญาณวีระชนนิรนาม ทั้งหมดแบ่งเป็น 3 ชั้น ๆ ที่ 3 เป็นหลังคามียอดช่อฟ้า 5 ช่อ ตรงยอดช่อฟ้า ใหญ่มีหอคอยติดตั้งกล้อง ส่องทางไกล ให้ชมทิวทัศน์รอบด้าน ของเวียงจันทน์ รูปทรง ได้นำเอาสูตรตำราเลข 3 ตัว คือ 3-7-8
เลข 3 หมายถึง แก้วสามประการ ซึ่งหมายถึงอำนาจพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
เลข 7 หมายถึง จำนวนวันในหนึ่งสัปดาห์
เลข 8 หมายถึง ทิศทั้ง 8 ซึ่งทั้งหมดมีความหมายดังนี้
-ความกว้างแต่และด้าน 24 เมตร(3x8= 24) เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส
-ความสูง 49 เมตร(7x7 = 49)
จะเห็นได้ว่าอนุสาวรีย์นี้มีรูป 4 เหลี่ยมมณฑลอันเป็นเอกลักษณ์พื้นฐานของสถาปัตยกรรมของลาวแท้ เช่น พระธาตุหลวง พระธาตุพนมพระธาตุอิงฮัง พระธาตุสีโคตรบูรณ์พระธาตุพูสีพระธาตุสีสองรัก พระธาตุบังพวน ล้วนแต่มีรูปสี่เหลี่ยมแบบลาวแท้
การประดับประดาลวดลาย ได้นำเอาลวดลายที่เป็นศิลปะลาวที่มีอยู่ตามอนุสรณ์สถานต่าง ๆ เช่น ดอกบัวใหญ่ที่ประดับล้อมประตูชัย ได้นำแบบมาจากพระธาตุหลวง
ความหมายและประโยชน์ที่ใช้
1. จุดประสงค์ที่สร้างขึ้นเพื่อ เป็นที่ระลึกเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และเชิดชูบูชาดวงวิญญาณวีรบุรุษ วีรชนของชาติทุกยุคทุกสมัย ไว้เป็นแบบอย่างอันสูงส่ง แต่ดวงวิญญาณเป็นสิ่งจับไม่ได้ มองไม่เห็นจึงได้สมมติเอาเปลวไฟที่ใสส่องขาวสะอาด คือตัวแทนของดวงวิญญาณให้เห็นประจักษ์ตา เป็นรูปธรรม เวลาประกอบ พิธีเคารพ บูชาตอบแทนบุญคุณ ให้เหมือนกับว่าดวงวิญญาณปรากฎอยู่ต่อหน้า
2. ประตูชัยมี 4 ด้าน ด้านหนึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตก และตะวันออก ทะลุสู่ถนนล้านช้าง ใช้สำหรับพิธีสวนสนามเดินผ่านประตูชัยอย่างองอาจมีไชย ในวันสำคัญของชาติ
3. ด้านนอกแต่ละมุมจะมีสระน้ำสร้างเป็นรูปดอกบัวตูมมีขอบสูง ปลายดอกบัวแหลมชี้ออกนอก ติดอยู่กับมุม แต่ละมุมมีรูปพญานาคชูหัวองอาจ ห้าวหัน งดงาม ยกหงอนชี้ฟ้า อ้าปาก ตัวพญานาคเป็นตัว พระราชาแห่งนาค เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศลาว ดอกบัวตูมที่อยู่กลางสระน้ำนั้นหมายถึง ดอกไม้เลิศพันธ์ มีไว้เพื่อบูชาแด่ดวงวิญญาณวีรชน ผู้เลิศเลอมีบุญคุณเอนกอนันต์ต่อชาติลาว
4. แต่ละ 4 มุมของฝาด้านนอก มีดอกไม้ประดับไว้สำหรับติดดอกไฟฟ้า ในวันพิธีบุญเฉลิมฉลองสำคัญต่าง ๆ
5. มีบันไดขึ้น 2 ทาง 147 ขั้น ท่านสามารถเดิมชมศิลปะของแต่ชั้นได้ ปัจจุบันใช้เป็นที่จำหน่าย สินค้าของที่ระลึก
6. ยอดช่อฟ้า เป็นชั้นสูงสุดมี 5 ยอด เปรียบเสมือนปราสาทราชวัง ยอดช่อฟ้าทั้งห้ายอดนี้ หมายถึง ปัญจศิลา หัวใจหลักการนำชี้วิถีชีวิตให้แก่นักการเมืองในการปกครองประเทศ 5 ประการตามหลักพุทธรรมสายกลาง
เปี่ยมด้วยมิตรไมตรี เกียรติศักดิ์ศรีเจริญรุ่งเรืองถาวร
อนุสาวรีย์แห่งนี้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 63 ล้านกีบ
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1969 (พ.ศ.2512) เป็นต้นมา การเดินขบวนสวนสนามก็ได้เดินลอดใต้ประตูชัยแห่งนี้ไปสู่สนามลานพระธาตุหลวง ดังที่หนังสือแจ้งการของกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม ได้บันทึกไว้ว่า ขบวนมวลชนเพื่อยึดอำนาจอยู่เวียงจันทน์ใน
วันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ.1975 (พ.ศ.2518) ขบวนชาว นครหลวงเวียงจันทน์และ ตัวแทนประชาชนเขต แขวงต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อฉลองชัยชนะแห่งการสถาปนา สปป.ลาว ก็ล้วนแต่ได้เดินผ่านประตูนี้ไป จนกระทั่งมาถึงปี ค.ศ.1976(พ.ศ.2519) การสวนสนามได้ย้ายไปที่ ลานพระธาตุหลวง ต่อหน้าอนุสาวรีย์นักรบนิรนาม ที่พรรค และรัฐบาลได้สร้างขึ้น
ประตูชัยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ที่ทำรายได้เข้าประเทศ นักท่องเที่ยวก่อนที่จะเดินทางไป
ถึงพระธาตุหลวง และอนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จะต้องแวะชมสถานที่แห่งนี้ก่อน ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนลาวทั่วประเทศ

 

 

My Journey time at Laos 2011

 

ดูภาพที่เคย นำเสนอไปแล้ว คลิกที่นี่

Want to see old presented photos click here !

 

         pd68

         pd69


         pd70

        father

         fatherhistory