หนังสือสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น แปล  ฉบับศูนย์วิปัสสนาวังพญานาค นี้

เป็นหนังสือที่

พระอาจารย์รักเกียรติ(สุขธนะ)รักขิตะธัมโม

แห่ง
ศูนย์วิปัสสนาวังพญานาค
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างหนังสือสวดมนต์แปล
เพื่อมอบให้ผู้ต้องขังทั่วประเทศ จำนวน 100,000 เล่ม
ในโครงการ "นำผู้ต้องขังสวดมนต์เพื่อพ่อ"
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา

 

  คลิกไปดูหน้าที่

04|05|06|07|08|09|

             10|11|12|13|14|15|16|17|18|

http://csatorn.com/prk

หน้า 6