Do you want to see my photos at what my age ?

คุณต้องการดูภาพถ่ายของผมตอนอายุเท่าไร ?            http://csatorn.com

   ภาพนี้ถ่ายเมื่อผมตอนอายุ 34 ปี พศ.2530 (1987)

    This image, taken when I was at the age of 34, B.E 2530 (1987)

 

สาทรไปค่ายวงโยธวาทิตในสมัยนั้นจัดที่ เขื่อนเขาแหลม จ.กาญจนบุรี  เมื่อมีโอกาสผมจึงถ่ายทำ

การถ่ายทำมิวสิควิดีโอขี้นหลายเพลง